Video: Decker, Roddick meet the koalas

January 06, 2010 09:00 AM