David Suchet bids adieu to role as Hercule Poirot

July 22, 2014 02:26 PM