Providence Day 2,
Ravenscroft 1

tournament

Goals: PROVDAY--C.Love 1, C.Ortiz 1; RAV--.

Assists: PROVDAY--; RAV--.