Providence Day 11,
Ravenscroft 7

Goals: PROVDAY--S.Onak 5, J.Watkins 3, J.Henry 2, P.White 1; RAV--.

Assists: PROVDAY--S.Onak 3, J.Henry 1; RAV--.