Paisley Tile kimono; $50.
Paisley Tile kimono; $50. Courtesy of Beautiful Idiot Clothing
Paisley Tile kimono; $50. Courtesy of Beautiful Idiot Clothing

CLT Made: Beautiful Idiot Clothing

November 22, 2017 10:15 AM