McCain vs. Obama: Starkly different visions

November 01, 2008 12:00 AM