2 Brazilian firms bidding to buy Chiquita

August 11, 2014 12:22 PM