Investigators speak to gunshot victim

August 24, 2014 11:11 PM