Kandi Deitemeyer
Kandi Deitemeyer Courtesy of CPCC
Kandi Deitemeyer Courtesy of CPCC

Seven to Watch | CPCC’s new president called ‘a visionary’

December 29, 2016 03:20 PM