Ohio Gov. John Kasich announces his presidential campaign at Ohio State University Tuesday.
Ohio Gov. John Kasich announces his presidential campaign at Ohio State University Tuesday. JOHN MINCHILLO AP
Ohio Gov. John Kasich announces his presidential campaign at Ohio State University Tuesday. JOHN MINCHILLO AP