Cynthia Williams
Cynthia Williams Courtesy of BB&T Corp.
Cynthia Williams Courtesy of BB&T Corp.

BB&T exec Cynthia Williams to retire June 30

April 27, 2016 08:21 AM