Cynthia Williams
Cynthia Williams Courtesy of BB&T Corp.
Cynthia Williams Courtesy of BB&T Corp.