Fred Klein
Fred Klein Lenn Long Photo 704-376-5570 courtesy of UNC Charlotte
Fred Klein Lenn Long Photo 704-376-5570 courtesy of UNC Charlotte

McCrory names two new UNCC trustees

July 10, 2015 06:28 PM